Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2017-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2018-01-22
Data publikacji
Szczegóły