Dotyczy
Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.3. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika pod nazwą: „ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA RYBNIKA”
Termin składania dokumentów
18 grudnia 2017
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [doc - 111 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 733 KB]
Zarządzenie [pdf - 257 KB]
Zarządzenie [docx - 23 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 264 KB]
Rozstrzygnięcie konkursu [doc - 44 KB]
Zarządzenie [doc - 36 KB]
Zarządzenie [pdf - 265 KB]