Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018 – 2020 zadania publicznego w zakresie: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.7. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Termin składania dokumentów
15 grudnia 2017
Termin rozstrzygnięcia
27 grudnia 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [doc - 114 KB]
Ogłoszenie [pdf - 2 MB]
Zarządzenie [docx - 19 KB]
Zarządzenie [pdf - 242 KB]
Metryka rozstrzygnięcie konkursu [doc - 42 KB]
rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 295 KB]