Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
2018-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2018-01-26
Data publikacji
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [rtf - 162 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 100 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [pdf - 34 KB]
Metryka podział środków_pomoc społeczna [pdf - 135 KB]