Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
5 stycznia 2018
Termin rozstrzygnięcia
26 stycznia 2018
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [rtf - 36 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 269 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zarządzenie [pdf - 176 KB]
Metryka podział środków_uzależnienia [pdf - 154 KB]