Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2018-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2018-01-26
Data publikacji
Szczegóły