Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Termin składania dokumentów
2018-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2018-01-26
Data publikacji
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [rtf - 78 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 217 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Zarządzenie [pdf - 178 KB]
Metryka podział środków_piecza [pdf - 132 KB]