Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2018-02-12
Termin rozstrzygnięcia
2018-02-26
Data publikacji
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [doc - 87 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 98 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zarządzenie [pdf - 33 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie_kultura [xls - 40 KB]
Rozstrzygnięcie_kultura [pdf - 150 KB]