Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2018-02-12
Termin rozstrzygnięcia
2018-02-26
Data publikacji
Szczegóły