Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
2018-02-12
Termin rozstrzygnięcia
2018-02-26
Data publikacji
Szczegóły