Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
12 lutego 2018
Termin rozstrzygnięcia
26 lutego 2018
Opublikował
dnia 15 stycznia 2018
Szczegóły