Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
2018-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2018-01-26
Data publikacji
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 169 KB]
Ogłoszenie [pdf - 111 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [pdf - 33 KB]
Metryka rozstrzygnęcie konkursu-podział środków [pdf - 41 KB]