Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
2018-02-28
Termin rozstrzygnięcia
2018-03-14
Data publikacji
Szczegóły