Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
28 lutego 2018
Termin rozstrzygnięcia
14 marca 2018
Opublikował
dnia 6 lutego 2018
Szczegóły