Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
2018-03-30
Termin rozstrzygnięcia
2018-04-16
Data publikacji
Szczegóły