Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
9 maja 2018
Termin rozstrzygnięcia
16 maja 2018
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik [rtf - 164 KB]
załącznik [pdf - 127 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zarządzenie [pdf - 38 KB]
Metryka rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 21 KB]