Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
2018-06-25
Termin rozstrzygnięcia
2018-06-29
Data publikacji
Szczegóły