Dotyczy
Otwarty konkurs na: "Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika"
Termin składania dokumentów
29 sierpnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
31 sierpnia 2018
Opublikował