Dotyczy
Otwarty konkurs na: "Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika"
Termin składania dokumentów
2018-08-29
Termin rozstrzygnięcia
2018-08-31
Data publikacji