Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Termin składania dokumentów
2018-09-17
Termin rozstrzygnięcia
2018-09-25
Data publikacji
Szczegóły