Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Termin składania dokumentów
26 listopada 2018
Termin rozstrzygnięcia
4 grudnia 2018
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2018