Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Termin składania dokumentów
2018-11-26
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-04
Data publikacji
Szczegóły