Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Klubu „Senior+” w Rybniku przy ulicy Orzeszkowej 17 ”
Termin składania dokumentów
21 listopada 2018
Termin rozstrzygnięcia
26 listopada 2018
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 31 października 2018