Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Klubu „Senior+” w Rybniku przy ulicy Orzeszkowej 17 ”
Termin składania dokumentów
2018-11-21
Termin rozstrzygnięcia
2018-11-26
Data publikacji