Dotyczy
Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
4 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
12 listopada 2018
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie konkursu [rtf - 233 KB]
Ogłoszenie konkursu [pdf - 281 KB]
Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zarządzenie [pdf - 219 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie konkursu [rtf - 59 KB]