Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika”
Termin składania dokumentów
6 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2018
Opublikował