Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
2018-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-21
Data publikacji
Szczegóły