Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
15 stycznia 2019
Opublikował
dnia 22 listopada 2018
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 137 KB]
ogłoszenie [pdf - 70 KB]
Zarządzenie [rtf - 28 KB]
Zarządzenie [pdf - 29 KB]
Metryka protokół [pdf - 665 KB]
rozstrzygnięcie [xls - 29 KB]
rozstrzygnięcie [pdf - 22 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 53 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 38 KB]
Metryka Protokół z komisji konkursowej - wypoczynek [rtf - 129 KB]