Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
2018-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-15
Data publikacji
Szczegóły