Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Termin składania dokumentów
2018-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-21
Data publikacji
Szczegóły