Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
21 grudnia 2018
Opublikował
Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 22 listopada 2018
Szczegóły