Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Termin składania dokumentów
2018-12-14
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-21
Data publikacji
Szczegóły