Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Termin składania dokumentów
2018-12-14
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-21
Data publikacji
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 181 KB]
Ogłoszenie [pdf - 70 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zarządzenie [pdf - 35 KB]
Zarządzenie-zmiana [rtf - 51 KB]
Zarządzenie-zmiana [pdf - 34 KB]
Metryka Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zarządzenie udzielenie dotacji [pdf - 219 KB]