Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2019 realizacji zadania publicznego pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Termin składania dokumentów
2018-12-14
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-28
Data publikacji
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [pdf - 839 KB]
ogłoszenie [docx - 33 KB]
Zarządzenie [pdf - 582 KB]
Zarządzenie [docx - 28 KB]
Metryka rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 251 KB]