Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2019 realizacji zadania publicznego pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Termin składania dokumentów
2018-12-14
Termin rozstrzygnięcia
2018-12-28
Data publikacji
Szczegóły