Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
8 lutego 2019
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 166 KB]
ogłoszenie [pdf - 246 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Zarządzenie [pdf - 166 KB]
Metryka Protokół rozstrzygnięcie [pdf - 1131 KB]
Protokół rozstrzygnięcie [rtf - 189 KB]
Załącznik rozstrzygnięcie [rtf - 70 KB]
Załącznik rozstrzygnięcie [pdf - 31 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 37 KB]
Metryka Sprostowanie protokołu [rtf - 73 KB]
Sprostowanie protokołu [pdf - 226 KB]
Zmiana zarządzenia [rtf - 51 KB]
Zmiana zarządzenia [pdf - 38 KB]