Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
15 stycznia 2019
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik [rtf - 172 KB]
załącznik [pdf - 67 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zarządzenie [pdf - 28 KB]
Metryka załącznik_kult_fiz [pdf - 141 KB]
Zarządzenie kult_fiz [pdf - 173 KB]
Metryka protokół_kultura_fizyczna [pdf - 650 KB]
załącznik_nr_1 [pdf - 520 KB]
załącznik_nr_2 [pdf - 677 KB]
załącznik_nr_3 [pdf - 320 KB]
Metryka protokół [doc - 49 KB]
zał. na 3 do protokołu [xls - 34 KB]
zał. nr 1 do protokołu [xls - 38 KB]
zał. nr 2 do protokołu [xls - 45 KB]
załącznik_do_zarządzenia [xls - 42 KB]
Zarządzenie [doc - 33 KB]
Metryka zmiana zarządzenia [pdf - 33 KB]
zmiana zarządzenie [rtf - 24 KB]