Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-15
Data publikacji
Szczegóły