Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-15
Data publikacji