Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
15 stycznia 2019
Opublikował