Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-02-08
Data publikacji
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 144 KB]
ogłoszenie [pdf - 71 KB]
Zarządzenie [rtf - 26 KB]
Zarządzenie [pdf - 28 KB]
Metryka Protokół rozstrzygnięcie [pdf - 1005 KB]
Protokół rozstrzygnięcie [rtf - 239 KB]
Załącznik rozstrzygnięcie [xls - 35 KB]
Załącznik rozstrzygnięcie [pdf - 28 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 32 KB]