Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
15 stycznia 2019
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie konkursu ofert [doc - 81 KB]
Ogłoszenie konkursu ofert [pdf - 246 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [pdf - 169 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie [xls - 32 KB]
Rozstrzygnięcie [pdf - 118 KB]
Metryka protokół [rtf - 146 KB]
protokół_skan [pdf - 1576 KB]
załącznik 1 [docx - 13 KB]
załącznik 2 [docx - 14 KB]
załącznik 3 [docx - 13 KB]