Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2018
Termin rozstrzygnięcia
15 stycznia 2019
Opublikował
dnia 28 listopada 2018
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 177 KB]
Ogłoszenie [pdf - 67 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zarządzenie [pdf - 29 KB]
Metryka protokół [pdf - 372 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 27 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 39 KB]
Metryka protokół [rtf - 106 KB]