Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-02-08
Data publikacji