Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2018-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-22
Data publikacji
Szczegóły