Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-15
Data publikacji