Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich
Termin składania dokumentów
2019-03-20
Termin rozstrzygnięcia
2019-04-15
Data publikacji
Szczegóły