Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
20 marca 2019
Termin rozstrzygnięcia
28 marca 2019
Opublikował