Dotyczy
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizacji zadań publicznych
Termin składania dokumentów
2019-03-21
Termin rozstrzygnięcia
2019-04-19
Data publikacji