Dotyczy
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizacji zadań publicznych
Termin składania dokumentów
21 marca 2019
Termin rozstrzygnięcia
19 kwietnia 2019
Opublikował