Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Termin składania dokumentów
4 września 2019
Termin rozstrzygnięcia
11 września 2019
Opublikował
Szczegóły