Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Termin składania dokumentów
2019-09-04
Termin rozstrzygnięcia
2019-09-11
Data publikacji
Szczegóły