Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
2019-09-17
Termin rozstrzygnięcia
2019-09-19
Data publikacji
Szczegóły