Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
17 września 2019
Termin rozstrzygnięcia
19 września 2019
Opublikował