Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
14 listopada 2019
Termin rozstrzygnięcia
22 listopada 2019
Opublikował
Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 24 października 2019