Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
2019-11-14
Termin rozstrzygnięcia
2019-11-22
Data publikacji
24 października 2019
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)