Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
20 grudnia 2019
Opublikował
Szczegóły