Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
20 grudnia 2019
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik [rtf - 142 KB]
załącznik [pdf - 70 KB]
Zarządzenie [rtf - 27 KB]
Zarządzenie [pdf - 34 KB]
Metryka protokół [rtf - 143 KB]
protokół [pdf - 1015 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 25 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 32 KB]