Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
20 grudnia 2019
Opublikował
Szczegóły