Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Termin składania dokumentów
2019-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2019-12-20
Data publikacji
Szczegóły