Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Termin składania dokumentów
2019-12-12
Termin rozstrzygnięcia
2019-12-16
Data publikacji
Szczegóły