Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Termin składania dokumentów
12 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
16 grudnia 2019
Opublikował
Szczegóły