Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
30 stycznia 2020
Opublikował
Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 22 listopada 2019