Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
30 stycznia 2020
Opublikował
dnia 22 listopada 2019