Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika”
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
27 grudnia 2019
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik [pdf - 650 KB]
Zarządzenie [pdf - 469 KB]
Metryka Zarzadzenie o udzielenie dotacji [pdf - 649 KB]