Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Termin składania dokumentów
2019-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2019-12-20
Data publikacji