Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
20 grudnia 2019
Opublikował
dnia 22 listopada 2019