Dotyczy
Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2019-12-16
Termin rozstrzygnięcia
2020-01-23
Data publikacji
Szczegóły