Dotyczy
Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2019
Termin rozstrzygnięcia
23 stycznia 2020
Opublikował
dnia 28 listopada 2019
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 197 KB]
Ogłoszenie [pdf - 77 KB]
Załącznik nr 1 [doc - 47 KB]
Załącznik nr 1 [pdf - 48 KB]
Załącznik nr 2 [doc - 36 KB]
Załącznik nr 2 [pdf - 33 KB]
Załącznik nr 3 [doc - 63 KB]
Załącznik nr 3 [pdf - 45 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zarządzenie [pdf - 23 KB]
Metryka Protokół [pdf - 521 KB]
Protokół [doc - 50 KB]
Załącznik (podział środków) [xls - 38 KB]
Załącznik (podział środków) [pdf - 269 KB]
Załączniki do protokołu [pdf - 622 KB]
załączniki nr 1 i 2 do protokołu [xls - 50 KB]
Zarządzenie (podział środków) [pdf - 207 KB]
Zarządzenie (podział środków) [doc - 31 KB]