Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2 marca 2020
Termin rozstrzygnięcia
23 marca 2020
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [pdf - 387 KB]
ogłoszenie [doc - 89 KB]
Zarządzenie [pdf - 267 KB]
Zarządzenie [doc - 32 KB]
Metryka odwołanie konkursu [pdf - 310 KB]